logo


Meny

baroniet-lantbruk

Ekologiskt lantbruk i takt med tiden

lantbrukPå 700 hektar av vår mark bedriver vi eget lantbruk. 500 hektar är åker där vi odlar spannmål och foder till våra djur och 200 hektar är naturbetesmarker. Vi har en modern maskinpark och är KRAV-certifierade vilket betyder att vi driver vårt lantbruk enligt KRAV:s riktlinjer vad gäller god djurhälsa, tydliga miljömål och varierad växtodling fri från bekämpningsmedel.

Vi föder upp kvigor som vi sedan säljer till en lokal mjölkproducent som i sin tur säljer ekologisk mjölk. Vi har även får, 150 tackor, som hjälper oss att hålla eklandskapet öppet. Djuren är på så vis våra bästa naturskötare och ger oss dessutom en levande gårdsmiljö.

För oss är det viktigt att driva vårt lantbruk på ett modernt och rationellt sätt samtidigt som vi tar hänsyn till djurens bästa, naturen, miljön och klimatet. I lantbruket arbetar idag fyra medarbetare.

Förutom det egna lantbruket arrenderar vi ut cirka 400 hektar åkermark och cirka 400 hektar betesmark som sidoarrenden till andra lantbrukare i området.

lantbruk

logo-footBaroniet Adelswärd AB äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland omfattande ca 22 000 hektar inklusive vatten. Huvudgården Adelsnäs finns i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar. Bolaget är verksamt inom fyra områden; Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning samt viltförvaltning.