logo


Meny

Baroniet

ko

Baroniet - Viltvård

tempel

Förvaltning för framtiden

Sedan 1782 har Baroniet Adelswärd ägt och brukat mark i Åtvidaberg och Kinda kommun med Adelsnäs som brukningscentrum. Tio generationer av familjen Adelswärd har med varsamhet och långsiktighet byggt upp och förvaltat det som idag är en av Sveriges största privata egendomar.
 
Baroniet verkar inom fyra verksamhetsgrenar: skog, lantbruk, fastigheter samt jakt och fiske. De gemensamma nämnarna är produktiva brukningsmetoder, hög kompetens och erfarenhet inom respektive gren.

baroniet

Välkommen till Baroniet
Adelsnäs med omgivande park ligger vackert beläget på en halvö i Bysjön strax utanför Åtvidabergs tätort. Den nuvarande huvudgården uppfördes 1916-1920.

logo-footBaroniet Adelswärd AB äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland omfattande ca 22 000 hektar inklusive vatten. Huvudgården Adelsnäs finns i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar. Bolaget är verksamt inom fyra områden; Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning samt viltförvaltning.