logo


Meny

baroniet parken

Adelsnäs park

Adelsnäs med omgivande park ligger vackert beläget på en halvö i Bysjön strax utanför Åtvidabergs tätort. Här har familjen Adelswärd bott och verkat sedan slutet av 1700-talet och förvaltar än idag egendomen.

pdfAdelsnäs parkanläggning - Anna Lindell

Gårdens utseende har skiftat över tid, den senaste omvandlingen pågick under nästan 40 år, 1883–1920, och var en del av den stora modernisering av egendom och verksamhet som skedde under ledning av Theodor Adelswärd. För utformningen av parken anlitades den svenske trädgårdskonstens förnyare Rudolf Abelin och var vid färdigställandet tydligt inspirerad av den engelska Arts and Crafts-rörelsen, vilket bland annat märks i parkområdena ”The sunken garden” och ”The grass walk”. Av de nuvarande trädgårdsanläggningarna är större delen från början av detta sekel.

Orangeriet

orangerietOrangeriet på Adelsnäs uppfördes 1914 utifrån det tidigare växthusets glaskupol som en fond till "The sunken garden”. I orangeriet skulle växter och frukter kunna övervintra för att till sommaren ställas ut runt om i parken.

Orangeriet restaurerades 1993-1994 med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Orangeriet är endast öppet vid speciella tillfällen och tillställningar men går att beskåda utifrån när parken är öppen.

Templet

templetVid Bysjöns strand ligger ett rundtempel i antik stil som stod färdigt år 1809 och var den första av de byggnader som uppfördes på Adelsnäs under 1800-talet. Templet vilar på åtta doriska kolonner och i taket finns en målning av Pehr Hörberg som på ett allegoriskt sätt skildrar gruvdriften i Åtvidaberg genom antikens gudar och väsen.

Läs mer:

pdfTemplet vid Adelsnäs – förebilder, efterföljare och takmålningar.

Herrgården

herrgårdenDen nuvarande huvudgården på Adelsnäs uppfördes 1916-1920 av Theodor Adelswärd efter ritningar av arkitekten professor Isak Gustaf Clason och ersatte då en äldre envåningsbyggnad från 1700-talet. Herrgården, som ligger vackert på halvön i Bysjön, har nationalromantiska drag och kombinerar en exteriör kärvhet med en interiör värme.

I byggnaden finns bland annat ett komplett bibliotek från 1700-talet, en pampig entré med en stor öppen spis i centrum samt flertalet varsamt renoverade rum.

Den äldre huvudbyggnaden revs kring sekelskiftet men än idag står fyra av flyglarna kvar, två som grindpaviljonger. Stommen till huvudbyggnaden flyttades en bit bort längs Bysjön och drivs idag som Trädgårdshotell och restaurang i anslutning till golfbanan.

Herrgården är en privatbostad som inte är öppen för allmänheten. Ibland ges dock konserter i byggnaden som då öppnas för besök. Parken är öppen för alla.

logo-footBaroniet Adelswärd AB äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland omfattande ca 22 000 hektar inklusive vatten. Huvudgården Adelsnäs finns i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar. Bolaget är verksamt inom fyra områden; Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning samt viltförvaltning.