Skip to main content

Övriga engagemang

Under tio generationer har Baroniet Adelswärd byggt upp och utvecklat olika affärsverksamheter. Företaget har även visat stort samhällsengagemang genom bidrag och donationer. Både engagemanget och entreprenörskapet präglar verksamheten än i dag. Företaget har alltid varit djupt engagerade i Åtvidaberg och bidrar till utveckling bland annat via Stiftelsen Baroniet Adelswärd.

Baroniet Adelswärds stiftelse

Stiftelsen har sina rötter i den fond som Jan Carl Adelswärd (1776-1852) med bröder bildade år 1811 för att ekonomiskt stötta de anställda vid Baroniets gruvor, kopparverk, skogsbruk, sågar och lantbruk. Sedan 1997 har ändamålet vidgats till att omfatta utbildning och hälsa för alla nuvarande anställda inom baroniföretagen, samt unga i Åtvidaberg. Fondens ekonomi bygger på en för ändamålet avstyckad fastighet från Baroniet, Målbäck, vars avkastning i form av arrende, hyra och skogsbruk oavkortat går till fondens drift.

{slider=Läs mer om stiftelsen}

Stiftelsens styrelse har följande ledamöter:

Gustaf Adelswärd, Malin Adelswärd och Viveka Adelswärd, alla familjerepresentanter,  Jonas Nilsson, VD Baroniet Adelswärd och Kerstin Ahlgren, rektor, Bildningscentrum Facetten.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsen håller normalt möte en gång om året i början av maj, då inkomna ansökningar behandlas.

Stiftelsens syfte är att:

1) utöva hjälpverksamhet bland behövande eller lämna bidrag till utbildning. De som innefattas av insatserna är tidigare anställda vid fideikommisset Adelswärdska Baroniet, tidigare anställda och nuvarande anställda vid Baroniet Adelswärd AB och tidigare anställda vid Åtvidabergs Trävaruaktiebolag/Baro Wood AB, som gått i pension innan dess ägaranknytning till Baroniet Adelswärd AB upphörde 2007. Ansökan tas emot av Jonas Nilsson och ska vara inne före 15 april eller 15 oktober.

2) ge understöd genom att utdela stipendier till skolungdom i eller från Åtvidabergs kommun för berömvärda resultat vid gymnasieexamen inom ämnena teknik, naturvetenskap, matematik, svenska språket, främmande språk samt humaniora. Stipendiaterna utses efter förslag från gymnasieskolans kollegium.

3) ge stipendier för universitets- och högskolestudier till studerande som erhållit utbildning i grundskola och/eller gymnasium i Åtvidabergs kommun. Studerande som önskar erhålla ett stipendium ska ha slutfört första året av sin universitets- eller högskoleutbildning och bör inte vara äldre än 28 år. Stipendium söks direkt till stiftelsens styrelse.

Ansökan sänds per mejl till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till Malin Adelswärd, Adelsnäs Herrgård, 597 91 Åtvidaberg. Ansökan måste vara styrelsen tillhanda senast kl 24:00 den 15:e april årligen.

När du skickar in din ansökan ska den vara komplett för att vi ska kunna behandla den.
En komplett ansökan ska innehålla följande:

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Kontaktuppgifter
 4. Fotografi av dig själv
 5. Språkkunskaper
 6. Eventuella referenser och utmärkelser
 7. En kortfattad levnadsbeskrivning där du tecknar bilden av dig själv och vad som driver dig, max 2 A4-sidor
 8. Beskrivning av den utbildning du valt och är antagen till samt motiven till varför du valde den, max 2 A4-sidor
 9. Om det finns särskild ekonomisk behov som du vill åberopa, ska de anges, max 1 A4-sida
 10. Slutbetyg från fullgjord gymnasieutbildning
 11. Antagningsbevis eller studieintyg

 {/slider}

Eric Adelswärds Musikstiftelse

Stiftelsens syfte är att värna musiklivet i Åtvidaberg med omnejd genom att ekonomiskt stödja utbildning, undervisning, forskning och annan musikfrämjande verksamhet.

{slider=Läs mer om stiftelsen}

Ekonomiskt bidrag kan sökas av enskild person, grupp eller organisation. Sökande skall vara bosatt i Åtvidaberg med omnejd eller ha anknytning till orten.

Stiftelsen admninistrerar även Nancy Bjärns Musikfond som årligen delar ut 5.000:- för inköp av musikinstrument.

Stiftelsen förvaltar också Kulturskolans medel efter föreningens avveckling. Detta innebär att privatpersoner och föreningar med anknytning till Åtvidaberg kan ansöka om bidrag till evenemang inom musikens område eller inom andra kulturella områden. En förutsättning för att beviljas stöd av dessa medel är att de ska användas 1) för ändamålet att sprida och utveckla kulturutövandet lokalt, 2) för att musikanter och andra kulturutövare från Åtvidaberg ska kunna delta i nationella eller internationella kulturevenemang, 3) till föreläsningar inom musik och kultur, 4) till offentlig utsmyckning inom Åtvidabergs kommun, 5) till arrangörer av s k hemvändarkonserter i Åtvidabergs kommun.

För ytterligare informatíon kontakta Johan Adelswärd (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller Annacarin Abelson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Ansökningsblankett se nedan.

Medel delas ut en gång om året och ansökan skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 15 april, årligen.

Ansökan sändes till:

Annacarin Abelsson
Slevringevägen 34
597 31 Åtvidaberg

Stiftelsen lämnar skriftligen besked om styrelsens beslut till den som erhållit bidrag.

pdfAnsokan-till-Eric-Adelswards-Musikstiftelse.pdf

  {/slider}

Baron leather & canvas goods

baron-logoBaron grundades 1978 och tillverkar läder- och canvasväskor i tidlös design för resor, jakt och arbete. Företaget förvärvades av bröderna Gustaf och Jan Carl Adelswärd år 2012. En perfekt matchning eftersom Baroniet Adelswärd är Sveriges enda baroni. Dessutom är Gustaf en passionerad jägare och Jan Carl har sedan länge arbetat i modeindustrin, bland annat på Filippa K. Idag drivs Baron som ett familjeföretag vars produkter säljs på nätet och i butiker över hela Sverige.

Läs mer på:
www.baron.se