logo


Meny

baroniet

Hållbarhet

Baroniet förvaltar och utvecklar för framtiden och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Skogsbruket är certifierat enligt FSC® och PEFC™ (FSC License Code; FSC-CO14930) och lantbruket enligt KRAV.

Företaget värnar om att bevara de unika miljöer som finns i och kring Adelsnäs och att både natur och kultur ska kunna upplevas av många. Adelsnäs och dess omgivningar är populära utflyktsmål i Åtvidaberg. Bolaget upplåter mark till ett flertal lokala föreningar i Åtvidaberg, bland annat Orienteringsklubben Eken, Åtvidabergs scoutkår, Åtvidabergs golfklubb, Åtvidabergs hundklubb med flera. Dessutom går en bit av Östgötaleden och motions- och elljusspåret i Åtvidaberg på Baroniets marker.

Verksamheten präglas av stor anpassningsförmåga till rådande förhållanden och flera omställningar i produktionen har gjorts under de senaste hundra åren. Genomgående är att hänsyn alltid har tagits till naturen som omger verksamheten. Bland annat finns projekt för att bevara eklandskapet och våtmarkerna som utgör biotop för många sjöfåglar.

Baroniet förvaltar och utvecklar för framtiden

logo-footBaroniet Adelswärd AB äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland omfattande ca 22 000 hektar inklusive vatten. Huvudgården Adelsnäs finns i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar. Bolaget är verksamt inom fyra områden; Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning samt viltförvaltning.