logo


Meny

baroniet-baroniet

Övriga engagemang

Under tio generationer har Baroniet Adelswärd byggt upp och utvecklat olika affärsverksamheter. Företaget har även visat stort samhällsengagemang genom bidrag och donationer. Både engagemanget och entreprenörskapet präglar verksamheten än i dag. Företaget har alltid varit djupt engagerade i Åtvidaberg och bidrar till utveckling bland annat via Stiftelsen Baroniet Adelswärd.

Baroniet Adelswärds stiftelse

Stiftelsen har sina rötter i den fond som Jan Carl Adelswärd (1776-1852) med bröder bildade år 1811 för att ekonomiskt stötta de anställda vid Baroniets gruvor, kopparverk, skogsbruk, sågar och lantbruk. Sedan 1997 har ändamålet vidgats till att omfatta utbildning och hälsa för alla nuvarande anställda inom baroniföretagen, samt unga i Åtvidaberg. Fondens ekonomi bygger på en för ändamålet avstyckad fastighet från Baroniet, Målbäck, vars avkastning i form av arrende, hyra och skogsbruk oavkortat går till fondens drift.


Stiftelsens styrelse har följande ledamöter:

Johan Adelswärd, Malin Adelswärd och Viveka Adelswärd, alla familjerepresentanter,  Jonas Nilsson, VD Baroniet Adelswärd och Kerstin Ahlgren, rektor, Bildningscentrum Facetten.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsen håller normalt möte en gång om året i början av maj, då inkomna ansökningar behandlas.

Stiftelsens syfte är att:

1) utöva hjälpverksamhet bland behövande eller lämna bidrag till utbildning. De som innefattas av insatserna är tidigare anställda vid fideikommisset Adelswärdska Baroniet, tidigare anställda och nuvarande anställda vid Baroniet Adelswärd AB och tidigare anställda vid Åtvidabergs Trävaruaktiebolag/Baro Wood AB, som gått i pension innan dess ägaranknytning till Baroniet Adelswärd AB upphörde 2007. Ansökan tas emot av Jonas Nilsson och ska vara inne före 15 april eller 15 oktober.

2) ge understöd genom att utdela stipendier till skolungdom i eller från Åtvidabergs kommun för berömvärda resultat vid gymnasieexamen inom ämnena teknik, naturvetenskap, matematik, svenska språket, främmande språk samt humaniora. Stipendiaterna utses efter förslag från gymnasieskolans kollegium.

3) ge stipendier för universitets- och högskolestudier till studerande som erhållit utbildning i grundskola och/eller gymnasium i Åtvidabergs kommun. Studerande som önskar erhålla ett stipendium ska ha slutfört första året av sin universitets- eller högskoleutbildning och bör inte vara äldre än 28 år. Stipendium söks direkt till stiftelsens styrelse.

Ansökan sänds per mejl till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till eller Viveka Adelswärd, Slefringe, 597 91 Åtvidaberg. Ansökan måste vara styrelsen tillhanda före 15 april årligen.

Ansökan ska innehålla:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, foto.
  • Personlig presentation, studiemål och motivering CV.
  • Kopior av relevanta betyg, antagningsbevis  och arbetsintyg.
  • Uppgifter om språkkunskaper.
  • Beskrivning av Din studieekonomi, och vad ett stipendium kan betyda för Dig.
  • Ev. referenser och utmärkelser

 

Eric Adelswärds Musikstiftelse

Stiftelsens syfte är att värna musiklivet i Åtvidaberg med omnejd genom att ekonomiskt stödja utbildning, undervisning, forskning och annan musikfrämjande verksamhet.

Ekonomiskt bidrag kan sökas av enskild person, grupp eller organisation. Sökande skall vara bosatt i Åtvidaberg med omnejd eller ha anknytning till orten.

Stiftelsen admninistrerar även Nancy Bjärns Musikfond som årligen delar ut 5.000:- för inköp av musikinstrument.

Stiftelsen förvaltar också Kulturskolans medel efter föreningens avveckling. Detta innebär att privatpersoner och föreningar med anknytning till Åtvidaberg kan ansöka om bidrag till evenemang inom musikens område eller inom andra kulturella områden. En förutsättning för att beviljas stöd av dessa medel är att de ska användas 1) för ändamålet att sprida och utveckla kulturutövandet lokalt, 2) för att musikanter och andra kulturutövare från Åtvidaberg ska kunna delta i nationella eller internationella kulturevenemang, 3) till föreläsningar inom musik och kultur, 4) till offentlig utsmyckning inom Åtvidabergs kommun, 5) till arrangörer av s k hemvändarkonserter i Åtvidabergs kommun.

För ytterligare informatíon kontakta Johan Adelswärd (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller Annacarin Abelson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Ansökningsblankett se nedan.

Medel delas ut en gång om året och ansökan skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 15 april, årligen.

Ansökan sändes till:

Annacarin Abelsson
Slevringevägen 34
597 31 Åtvidaberg

Stiftelsen lämnar skriftligen besked om styrelsens beslut till den som erhållit bidrag.

pdfAnsokan-till-Eric-Adelswards-Musikstiftelse.pdf

  

Baron leather & canvas goods

baron-logoBaron grundades 1978 och tillverkar läder- och canvasväskor i tidlös design för resor, jakt och arbete. Företaget förvärvades av bröderna Gustaf och Jan Carl Adelswärd år 2012. En perfekt matchning eftersom Baroniet Adelswärd är Sveriges enda baroni. Dessutom är Gustaf en passionerad jägare och Jan Carl har sedan länge arbetat i modeindustrin, bland annat på Filippa K. Idag drivs Baron som ett familjeföretag vars produkter säljs på nätet och i butiker över hela Sverige.

Läs mer på:
www.baron.se

logo-footBaroniet Adelswärd AB äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland omfattande ca 22 000 hektar inklusive vatten. Huvudgården Adelsnäs finns i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar. Bolaget är verksamt inom fyra områden; Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning samt viltförvaltning.